Life Sciense Cluster of Latvia
 

News

Projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros notika klastera dalībnieku stratēģiskās plānošanas sanāksme

24.11.2017

 

Back