Life Sciense Cluster of Latvia
 

Jaunumi

Projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros notika klastera dalībnieku stratēģiskās plānošanas sanāksme

24.11.2017

Projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros 2017.gada 21.novembrī notika klastera dalībnieku stratēģiskās plānošanas tikšanās, kuras mērķis bija nodefinēt veicamās aktivitātes 2018.-2019. gadam saskaņā ar Klastera stratēģiju. Tikšanās laikā klastera dalībnieki sniedza savu viedokli un priekšlikumus Klastera darbības plāna izstrāde 2018./2019. gadam ar mērķi veicināt klastera dalībnieku apgrozījumu un eksporta pieaugumu.

 

Atpakaļ